XXIII. Dopravně inženýrské dny Mikulov 24.-25.5.2023

„Udržitelná mobilita pro potřeby obyvatel“  

Doba pro jednoduchá a logická řešení v dopravní infrastruktuře.