XXIII. Dopravně inženýrské dny Mikulov 22.-23.5.2024

Vliv strategických staveb na dopravně inženýrská opatření ve městech

Seminář je zařazen do vzdělávacích akcí ČKAIT pro rok 2024 (ohodnocen 2 body)